insolitart@gmail.com
639 541 544
Barcelona

 

Castellano

 

6

 

       Atelier

ASSOCIACIO: L'Associació InsolitArt promou la asocaicón de persones amb condició mental diversa que sentin i vegin en l'art una forma d'experimentar la realitat, d'estar al món.

EL GRUP AUTOGESTIONAT

OBJECTIUS:
Gestionar i promoure el treball artístic, així com la seva comercialització produït per aquells participants que presentin les habilitats pròpies al desenvolupament de l'activitat (creativitat, capacitat de treball, investigació, interès artístic, tècniques, etc.). Establiment de contactes amb galeries, empreses, comerços, participació en concursos, intercanvi amb altres escoles i universitats, amb projectes artístics d'altres ciutats.

A NIVELL GRUPAL:
Afavorir l'establiment de relacions i col·laboracions socials que tinguin un objectiu concret i definit, en aquest cas professionals. Millorar en habilitats socials, a través de la cooperació en l'establiment de les normes i regles de gestió interna per part dels integrants del grup i promoure l'autodeterminació.

A NIVELL INDIVIDUAL:
Aprendre a identificar les fortaleses així com les debilitats pròpies individuals. Comprendre la condició mental present i potenciar el màxim rendiment dins de les possibilitats de cada persona, explorant la nova condició per d'aquesta manera anar millorant en habilitats i recursos. Adquirir estratègies que puguin ajudar a estructurar l'activitat, i la vida dins i fora del grup.

ÚLTIM OBJECTIU: LA AUTOGESTIÓ/AUTODETERMINACIÓ:
El grup ha de ser capaç de funcionar per ell mateix per a establir una xarxa de grups autodeterminats capaços de col·laborar entre si, tenint com a centre coordinador Insolit-Atelier Barcelona (es descriu en detall en l'apartat el grup d'autogestió).

 

 

 

T'AGRADARIA COMPTAR AMB UN GRUP D'ART autogestionat AL TEU CENTRE DE SALUT MENTAL?

A InsolitArt et facilitem les eines per establir un Club artístic al teu centre, més enllà del concepte de ARTTERÀPIA, un espai de vinculació en què els usuaris col·laborin de forma horitzontal en l'establiment de normes, cura del material, relacions personals, projectes extracomunitaris, etc...

El curs: proporciona als interessats, les eines necessàries per establir i gestionar un grup artístic on la producció vagi orientada a visibilitzar i comercialitzar el seu treball en la societat, a través d'exposicions o col·laboracions amb l'entorn proper, comerços, associacions, etc... d'una manera tal que puguin realitzar activitats artístiques en les mateixes condicions que qualsevol altre col·lectiu del sector.

Per a això serà necessari que els participants organitzin i estableixin les regles, normes i criteris tant de treball com de conducta interna. Aprendran a organitzar-se per equips per a la producció, a treballar de forma individual o col·lectiva, a gestionar els temps, materials, acceptar o rebutjar propostes, a responsabilitzar-se de la seva feina, envers ells mateixos i amb els companys. Determinar la necessitat de càrrecs i la seva assignació, etc...

El grup formarà part d'una xarxa de ateliers que funcionaran de la mateixa manera i amb els quals podran establir intercanvis artístics o propostes i tots ells estaran al seu torn coordinats des de l'Associació InsolitArt Barcelona.

Pretenem amb aquesta modalitat que aquelles persones que ja tinguin una habilitat natural o que l'hagin adquirit mitjançant l'estudi personal, tinguin l'oportunitat de organitzar-se per redefinir, des d'aquí, la seva identitat, i facilitar l'organització d'un projecte vital propi.

No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar un projecte adaptat al seu centre o al seu grup, així com el pressupost:
insolitart@gmail.com


 

 © InsolitArt Project        insolitart@gmail.com      www.insolitart.com