insolitart@gmail.com
639 541 544
Barcelona

 

Castellano

German

6

 

       Atelier

EL GRUP AUTOGESTIONAT

OBJECTIUS:
Gestionar i promoure el treball artístic, així com la seva comercialització produït per aquells participants que presentin les habilitats pròpies al desenvolupament de l'activitat (creativitat, capacitat de treball, investigació, interès artístic, tècniques, etc.). Establiment de contactes amb galeries, empreses, comerços, participació en concursos, intercanvi amb altres escoles i universitats, amb projectes artístics d'altres ciutats.

A NIVELL GRUPAL:
Afavorir l'establiment de relacions i col·laboracions socials que tinguin un objectiu concret i definit, en aquest cas professionals. Millorar en habilitats socials, a través de la cooperació en l'establiment de les normes i regles de gestió interna per part dels integrants del grup i promoure l'autodeterminació.

A NIVELL INDIVIDUAL:
Aprendre a identificar les fortaleses així com les debilitats pròpies individuals. Comprendre la condició mental present i potenciar el màxim rendiment dins de les possibilitats de cada persona, explorant la nova condició per d'aquesta manera anar millorant en habilitats i recursos. Adquirir estratègies que puguin ajudar a estructurar l'activitat, i la vida dins i fora del grup.

ÚLTIM OBJECTIU: LA AUTOGESTIÓ/AUTODETERMINACIÓ:
El grup ha de ser capaç de funcionar per ell mateix per a establir una xarxa de grups autodeterminats capaços de col·laborar entre si, tenint com a centre coordinador Insolit-Atelier Barcelona (es descriu en detall en l'apartat el grup d'autogestió).

 

 

 

DESCRIPCIÓ

Aquesta tipologia de curs, s'ofereix en centres i institucions als quals els usuaris assisteixen diàriament per prescripció mèdica com a part del seu tractament i com a objectiu principal facilitar a aquells que mostrin interès en el camp de les arts, per a l'organització de grups d'artistes auto gestionats.

El Taller s'ofereix en packs de 60 hores a distribuir segons necessitats i organització del centre.

Suposa proporcionar als interessats, les eines necessàries per establir i gestionar un grup artístic la producció vagi orientada a visibilitzar i comercialitzar el seu treball en la societat, a través d'exposicions o col·laboracions amb l'entorn pròxim, comerços, associacions, etc. d'una manera tal que puguin realitzar activitats artístiques en les mateixes condicions que qualsevol altre col·lectiu del sector.

Per a això serà necessari que els participants organitzin i estableixin les regles, normes i criteris tant de treball com de conducta interna. Aprendran a organitzar-se per equips per a la producció, a treballar de forma individual o col·lectiva, a gestionar els temps, materials, acceptar o rebutjar propostes, a responsabilitzar del seu treball, envers ells mateixos i amb els companys. Determinar la necessitat de càrrecs i la seva assignació, etc.

El grup formarà part d'una xarxa de ateliers que funcionaran de la mateixa manera i amb els quals podran establir intercanvis artístics o propostes i tots ells estaran al seu torn coordinats des Insolit Atelier Barcelona.

Pretenem amb aquesta modalitat que aquelles persones que ja tinguin una habilitat natural o que l'hagin adquirit mediant l'estudi personal, tinguin l'oportunitat de organitzar-se per redefinir, des d'aquí, la seva identitat, i facilitar l'organització d'un projecte vital propi.

No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar un projecte adaptat al seu centre o al seu grup, així com el pressupost:
insolitart@gmail.com


 

 © InsolitArt Project        insolitart@gmail.com      www.insolitart.com