insolitart@gmail.com
639 541 544
Barcelona

 

Castellano

 

6

 

       School

A InsolitArt SCHOOL no creiem en la igualtat

Totes les persones som diferents, per això, adaptem la metodologia a les condicions dels nsotres estudiants.

Per a això fem servir el model de rehabilitació cognitiva IPT en format contextualitzat que permet adquirir i millorar aquelles habilitats ja siguin socials i cognitives que poden presentar més dificultat adaptativa.


Venim avalats pel creador del programa Dr. Volker Roder.
Hospital Psiquiàtric Universitari de Berna.


 

Objectiu a nivell grupal: Afavorir l'aprenentatge i reforç de la comunicació interpersonal a nivell de crítica, gestió del treball, establiment de relacions i col·laboracions grupals que tinguin un objectiu concret i definit, en aquest cas formatives i laborals.
 

Nivell individual: Aprendre a identificar les fortaleses així com les debilitats. Acceptar la condició mental present i potenciar el màxim rendiment dins de les possibilitats de cada persona, millorant les habilitats i recursos. Adquirir estratègies que puguin ajudar a estructurar l'activitat, i la vida dins i fora del grup. Ús continuat del programa IPT (descrit en un apartat específic).
 

Ultim objectiu: Facilitar la possibilitat de fer de la formació artística un mitjà de vida, mantenir l'organització del temps mantenint-se dins de l'estructura normalitzada de la societat-entenent la creació artística i les seves peculiaritats com a part important de la societat.
 

            ELS CURSOS

     In      &    Monogràfics

Formació artística
professional.


Disseny/il·lustració
Orientació laboral


Matins de
dilluns a divendres 4h/dia
10 mesos

Cursos monogràfics trimestrals

 Tardes. Dies alterns.
4h/ setmanals

 Orientació comercial

Cursos monogràfics
a les seves instal·lacions

 20/40h adaptades a les necessitats del centre

 Orientació comercial

Cursos de formació de cèl·lules artístiques

 autogestionades 60h

 

CURSOS OUT

TALLERS EXTERNS. Aquesta tipologia de curs, en les seves dues modalitats, s'ofereix en centres i institucions als quals els usuaris assisteixen diàriament per prescripció mèdica com a part del seu tractament.

MODALITAT 1: CURSOS DE CAPACITACIÓ ARTÍSTICA.
Cursos amb la finalitat de facilitar les eines docents i comunicacionals, així com les tècniques i estructura necessària perquè persones que ja desenvolupen un Treball en l'àmbit de l'art, puguin conduir tallers artístics en centres socials, hospiotales de saluid mental, hospitals de dia i casals. S'ofereixen en packs de 100 hores a distribuir segons necessitats i organització del centre.

MODALITAT 2: els cursos monogràfics. S'ofereixen en packs de 40 i 20 hores a distribuir segons necessitats i organització del centre. Els cursos aprofundeixen sobre la temàtica triada, podent adaptar-se al perfil dels participants, incloent el model terapèutic de rehabilitació IPT contextualitzat als continguts.

El curs inclou tots els materials necessaris i finalitza amb una exposició fora de l'àmbit de la salut mental, o producció d'acord amb el que s'ha treballat.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSITAT

    6 hores setmanals
  (3 sessions de 2 hores)

HORARI

   Matí o tarda

PROFESSORAT

  Professors llicenciats en Belles Arts

CONTINGUT

  -  Dibuix i pintura
  -  Historia de l´art
  -  habilitats de comunicació i docència
  -  
desenvolupament de projectes


CURSOS MONOGRÀFICS

INTENSITAT

  4 hores setmanals 2 dies a la setmana
  (dies alterns) Trimestral

HORARI

  Matí o tarda

PROFESSORAT

 Professors llicenciats en Belles Arts
  Socis de Insolitart

OFERTA DE CURSOS

MONOGRÀFICS

  - Pintura al natural / retrat / Collage /     retrat – Caricatura
  - Acuarel.la / Anatomia / pintura a l´oli
  - Dibuix al natural/ paissatge/art     contemporàni

 

 © InsolitArt Project        insolitart@gmail.com      www.insolitart.com