insolitart@gmail.com
639 541 544
Barcelona

 

Castellano

German

6

 

       School

A InsolitArt SCHOOL no creiem en la igualtat

Totes les persones som diferents, per això, adaptem la metodologia a les condicions dels nsotres estudiants.

Per a això fem servir el model de rehabilitació cognitiva IPT en format contextualitzat que permet adquirir i millorar aquelles habilitats ja siguin socials i cognitives que poden presentar més dificultat adaptativa.


Venim avalats pel creador del programa Dr. Volker Roder.
Hospital Psiquiàtric Universitari de Berna.


 

Objectiu a nivell grupal: Afavorir l'aprenentatge i reforç de la comunicació interpersonal a nivell de crítica, gestió del treball, establiment de relacions i col·laboracions grupals que tinguin un objectiu concret i definit, en aquest cas formatives i laborals.
 

Nivell individual: Aprendre a identificar les fortaleses així com les debilitats. Acceptar la condició mental present i potenciar el màxim rendiment dins de les possibilitats de cada persona, millorant les habilitats i recursos. Adquirir estratègies que puguin ajudar a estructurar l'activitat, i la vida dins i fora del grup. Ús continuat del programa IPT (descrit en un apartat específic).
 

Ultim objectiu: Facilitar la possibilitat de fer de la formació artística un mitjà de vida, mantenir l'organització del temps mantenint-se dins de l'estructura normalitzada de la societat-entenent la creació artística i les seves peculiaritats com a part important de la societat.
 

            ELS CURSOS

     In      &    out

Formació artística
professional.


Disseny/il·lustració
Orientació laboral


Matins de
dilluns a divendres 4h/dia
10 mesos

Cursos monogràfics trimestrals

 Tardes. Dies alterns.
4h/ setmanals

 Orientació comercial

Cursos monogràfics
a les seves instal·lacions

 20/40h adaptades a les necessitats del centre

 Orientació comercial

Cursos de formació de cèl·lules artístiques

 autogestionades 60h

 


CURSOS In
Opening hours

L'escola està oberta des de les 9.30 a les 20.00 (tancada de 14h a 15h) amb l'objectiu de poder oferir una àmplia gamma de cursos en diferents modalitats.

            CURSOS MATINALS

INTENSITAT

    4 hores diàries 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres)

HORARI

    9.30h 11.30h / 20 minuts break / 12.00h – 14.00h

CONTINGUT

   -  Dibuix i Pintura
   -  Història de l' Art i del Disseny
   -  Disseny i Imatge
   -  Còmic i Il·lustració


            CURSOS MONOGRÀFICS

INTENSITAT

        3 hores setmanals 2 dies a la setmana (dies alterns)
                                Trimestral

HORARI

       Franja horària de 15h a 20h

OFERTA DE CURSOS

MONOGRÀFICS

     Sreet Painting / Pintura al natural / Disseny de joies / Collage / retrat –      Caricatura / Escriptura creativa / Anatomia / Aparadorisme /
     Disseny d'estampats per indumentaria / GYMP 2 / Manga /
     Instal·lació i Art Contemporani

 

CURSOS Out

TALLERS EXTERNS. Aquesta tipologia de curs, en les seves dues modalitats, s'ofereix en centres i institucions als quals els usuaris assisteixen diàriament per prescripció mèdica com a part del seu tractament.

MODALITAT 1: cursos amb lamateixa estructura dels cursos monogràfics. S'ofereixen en packs de 40 i 20 hores a distribuir segons necessitats i organització del centre. Els cursos aprofundeixen sobre la temàtica triada, podent adaptar-se al perfil dels participants, incloent el model terapèutic de rehabilitació IPT contextualitzat als continguts.
El curs inclou tots els materials necessaris i finalitza amb una exposició fora de l'àmbit de la salut mental, o producció d'acord amb el que s'ha treballat.

MODALITAT 2: cursos amb la finalitat de facilitar l'organització d'Ateliers d'artistes autogestionats. S'ofereixen en packs de 60 hores per destribuir segons necessitats i organització del centre. Suposa proporcionar als interessats, les eines necessàries per gestionar un grup artístic l'producció vagi orientada a visibilitzar la seva feina en la societat, a través d'exposicions o col·laboracions amb la societat propera, comerços, associacions, etc. Establir una xarxa d'Ateliers intercomunicades mitjançant una plataforma digital En aquest cas la responsabilitat dels materials ha de respondre a un acord entre els participants i el centre ja que es promou l'activitat econòmica del grup.

 
 

 © InsolitArt Project        insolitart@gmail.com      www.insolitart.com