insolitart@gmail.com
639 541 544
Barcelona

 

Castellano

German

t

 

 

Formació de persones amb diagnòstic de trastorn mental on la seva orientació i predisposició en l´activitat artística possibiliti la seva formació dintre d´aquest camp, per exercir com a formadors artístics en format de tallers i actividats específiques en diversos grups de treball.

78 hores lectiva +
2 hores setmanals dels continguts del curs

El curs està format per tres blocs temàtics, dos de caràcter bimensual i l´últim mensual

I.    CONCEPTES BÀSICS DE
       L´ACTIVITAT PLÀSTICA

II.    PRODUCCIÓ PERSONAL        I PEDAGOGIA AL TALLER

III.  PRODUCCIÓ FINAL,        EXPOSICIÓ/CRÍTICA


+ info del CURS

¿VOLS SER UN MECENES D´UN ARTISTA?

 
 
 

 

Assessoramients i agraïments:

 

 

 © InsolitArt Project       insolitart@gmail.com      www.insolitart.com